Præster siden 1950

Præster i Osted Valgmenighed

– da præstestillingen er en halvtidsstilling, har de fleste af præsterne haft også haft en anden ansættelse.

1924-1926

Halvdan Helweg  var første præst og foregangsmand for grundlæggelsen af Osted Valgmenighed. Halvdan Helweg havde igen beskæftigelse udover valgmenighedsarbejdet.

 

1926-49

Even Marstrand. Desuden universitetslærer på Københavnsuniversitet.       

1950 - 1952
Hans Høyer Nielsen
. Samtidig lærer ved Blågård Seminarium, men rejste da han allerede efter et par år blev forstander for Gedved Seminarium.  

1953-1959
Erik Aalbæk Jensen 
havde været sognepræst, men foretrak af hensyn til sin forfattervirksomhed at være præst på deltid. I sin Osted-tid virkede han tillige ved Forsvarets Civilundervisning og blev knyttet til statsradiofonien.

1959-1964
Johan Klejs
 var seminarieadjunkt og rejste fra OV til et embede som sognepræst.

1965-1979
Jørgen Thorgaard
 var ved ansættelsen amanuensis ved Kirkehistorisk Institut ved Københavns Universitet og blev senere knyttet til Danmarks Radio. Han virkede tillige som skribent og forfatter.

1979-1992
Bodil Due
 blev ansat som den første af en række kvindelige præster i OV. Hun havde været sognepræst i København. I OV helligede hun sig præsteopgaven og tog sig meget af kontakten til medlemmerne. I perioder underviste hun også på friskolen.

1993-1994
Nina Tange Kristensen
 var lektor på Danmarks Lærerhøjskole, men opsagde allerede efter to år sin stilling ved OV og vendte tilbage til lektoratet.

1995-2001
Mette Geil
 blev som nyuddannet OV’s præst og kombinerede jobbet med andre hverv, bl.a. som mediekonsulent i Roskilde Stift. Hun fratrådte for at blive forstander for Krogerup Højskole.

2002-
Laura Lundager Jensen
 er OV’s tiende og nuværende præst. Hun er vokset op i Ryslinge Frimenighed, har gået i Ryslinge Friskole og er matematisk student fra Midtfyns Gymnasium. Efter alsidige universitetsstudier og arbejde i udlandet blev hun cand. theol. og lærer på Frederiksberg Seminarium. Hun blev ordineret og indsat som præst i OV i 2002 og er nu også lektor på Københavns Professionshøjskole. 


Hjælpepræster
Endvidere har valgmenigheden i det meste af tiden siden 1983 haft en hjælpepræst ansat, Christian Balslev-Olesen, fra 1983 til 2001 og igen fra 2015, Søren Giversen fra 2003 til 2009 og Camilla Sløk i en kortere periode mellem 2001 og 2003. Niels Thomsen i en periode fra 2009-2015.