Gravplads

 

Der ydes efter ansøgning tilskud til erhvervelse af kiste- eller urneplads på en kirkegård, når et medlem begraves  eller bisættes. 

Der ydes et tilskud på 75% af udgifterne til erhvervelse af gravpladser og 50 % ved nedsættelse  af kiste/urne i forhold til omkostningsniveau i Allerslev og Osted sogne. 

Ønskes leje af gravstedet forlænget ud over den obligatoriske fredningsperiode, betaler valgmenigheden ikke herfor. Fredningstiden for en urneplads er 10 år, mens det for en kisteplads drejer sig om 20 år eller mere afhængig af jordbundsforholdene.

Anlæggelse og vedligeholdelse af gravsted betaler valgmenigheden ikke for.