Tilskud til ophold på efterskoler og højskoler

Osted Valgmenighed har med stor taknemlighed modtaget midler med det formål bl.a. at kunne yde støtte til ophold på efterskoler og højskoler for valgmenighedens medlemmer og disses børn.

Midlerne er modtaget fra Ole Larsens bo til det nævnte formål. Ole Larsen drev i mange år sit fødehjem Aarshøjgaard i Assendløse.

Støtten ydes for at fremme unges ophold på efterskoler og tillige for at fremme alle aldersgruppersdeltagelse i såvel korte som lange kurser på højskoler. Støtten han gives til hel eller delvis dækning af betaling for ophold samt for udgifter til materialer og aktiviteter i tilknytning hertil, f.eks. lejrskole, ture arrangeret af skolen m.v.

Ansøgningen sendes til styrelsens formand og behandles af et udvalg på tre medlemmer. Indkomneansøgninger vil blive behandlet hurtigt. Der kræves ikke oplysninger om økonomiske forhold i forbindelse med ansøgningen om støtte.