Kirkebil

Der er indgået aftale med Dantaxi om kirkebil til Valgmenighedens gudstjenester for medlemmer, der ikke på anden vis har mulighed for at transportere sig til og fra gudstjeneste. Hvis man ønsker at bruge kirkebil til en gudstjeneste den kommende søndag, skal man ringe 4x48 – gerne senest fredag før 14.00. I telefonen oplyser man, at det drejer sig om kørsel for Osted Valgmenighed, sin egen adresse samt tid og sted for gudstjenesten. Så bliver man kørt fra sin bolig til kirken og retur. Regningen bliver sendt direkte til betaling i Valgmenigheden, så der skal ikke lægges ud.