Du er her: 

Seneste nyt

”Kristendommen bliver tydeligere og vi skal hjælpe til”

Formand for Osted Valgmenighed Christian Hougaard-Jakobsen mener, at kristendommen er blevet mere synlig. Han taler også gerne om sit eget kristne ståsted, men mener respekten for andres grænser er vigtig[mere]

Og Christen saa …

”Menneske først og Christen saa Det er et Hoved-Stykke, Christendom vi for Intet faae, Det er den pure Lykke Men Lykke, som kun times den Der alt i Grunden er Guds ven Af Sandheds ædle Stamme”[mere]

Adventsmøde

Onsdag den 9. december kl. 15.00 - 16.30 Der inviteres til adventskaffe og foredrag i præstegården, Langetoften 1[mere]

Nyt fra valgmenigheden

Allerslev Kirke. Foto Bo Nygaard Larsen.

Privatlivspolitik for Osted Valgmenighed

Der trådte en ny persondataforordning i kraft den 25. maj 2018. Det har betydet, at vi som menighed er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi opbevarer medlemsoplysninger elektronisk. Så styrelsen har nu udarbejdet en privatlivspolitik, som bruges til at oplyse medlemmerne om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger. Alle opfordres til at læse politikken, som ligger på valgmenighedens hjemmeside, www.ostedvalgmenighed.dk. I politikken kan man blandt andet læse om, hvilke personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvad det enkelte medlems rettigheder er i den forbindelse.

Efterlysning af fotos fra menighedens liv

I redaktionen af Levende Ord mangler vi ofte fotos fra Valgmenighedens arrangementer, kirker m.v. Hvis et eller flere medlemmer har gode fotos liggende eller tager nogle fremover, elektronisk, må I gerne sende dem til Dorte Thorgaard Petersen (e-mail dortethorgaard@ gmail.com) til brug i kommende numre af Levende Ord, hjemmesiden eller andre steder, hvor vi har behov for at illustrere noget fra Osted Valgmenighed.

Vi søger kaffebryggere til efter gudstjenesterne

Mange af os sætter stor pris på den kop kaffe, der ofte serveres efter gudstjenesten. Vi er imidlertid kommet i bekneb for kaffebryggere. Så alle, der kan afse lidt tid til det inden gudstjenesten, må meget gerne melde sig hos Inge Kølle, med besked om, hvornår I har mulighed for at tage tre kander kaffe med, mælk samt evt en småkage til. I kan se de kommende fire måneders gudstjenester på bagsiden af bladet – men I må også meget gerne melde ind, hvis I kan i efteråret, også. Inge koordinerer, hvem der medbringer hvornår. Så meld jer meget gerne på Inges e-mail ingekolle@gmail.com – husk at oplyse telefonnummer, så hører I fra hende.

Samtalesalonen om liturgi den 2. februar 2020

Hvad gør en gudstjeneste? Laura Lundager Jensen fortalte om gudstjenestens opbygning såvel praktisk som historisk. Vi lærte om teksternes rækkefølge. Hvordan salmevalget og musikken understøtter og supplerer det sagte. Og vi hørte om flere tusinde års kirkehistorie, som kommer til udtryk i gudstjenestens form. Bagefter diskuterede vi, hvad en gudstjeneste gør, og hvad den gør ved os. Der sker os noget i mødet med Guds ord. Vi får et åndehul fra hverdagen og noget nyt at gå ud i verden med. Vi kom vidt omkring. Både i de værdibårne, men også de praktiske luftlag. Skal vi f.eks. hilse på hinanden inden gudstjenesten? Skal vi sige med på Trosbekendelsen og Fadervor? På årsmødet fredag den 17. april vil styrelsen sige mere om dette arbejde.

Sådan bestiller du kirkebil

Der er indgået aftale med Dantaxi om kirkebil til Valgmenighedens gudstjenester for medlemmer, der ikke på anden vis har mulighed for at transportere sig til og fra gudstjeneste. Hvis man ønsker at bruge kirkebil til en gudstjeneste den kommende søndag, skal man ringe 4x48 – gerne senest fredag før 14.00. I telefonen oplyser man, at det drejer sig om kørsel for Osted Valgmenighed, sin egen adresse samt tid og sted for gudstjenesten. Så bliver man kørt fra sin bolig til kirken og retur. Regningen bliver sendt direkte til betaling i Valgmenigheden, så der skal ikke lægges ud.