Du er her: 

Generalforsamling 14 Juni

Gudstjeneste og generalforsamling finder sted på Osted Friskolens torv søndag d. 14 juni.

 

Vi har lagt følgende program:

 

Program

Kl. 10.30        Gudstjeneste

Kl. 12.00        Frokost (Valgmenigheden inviterer)

Kl. 13.00        Generalforsamling

Kl. 14.30        Sangtime over to generationer: Daniel og Christian Hougaard-Jakobsen og kaffe, kage og samtale

 

Dagsorden til generalforsamlingen (som i bladet)

 

1.     Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller

2.     Beretning fra formanden, præsten og menighedsrådsrepræsentanterne

3.     Regnskab 2019

4.     Fastsættelse af medlemsbidrag for 2021

5.     Indkomne forslag

a.     Forslag til ændring af vedtægter

Vedtægtsændringerne findes her. Ændringerne handler dels om

                                     I.          sproglige tilrettelser

                                   II.          forslaget om adgang til skattemappe.

 

6.     Valg af tre medlemmer til styrelsen På valg: Isabel Hansen, Tina K. Kjærsgaard, Per Rasmussen. Valgene gælder for to år. Alle genopstiller.

7.     Valg af to suppleanter til styrelsen. På valg: Iris Gyldenkærne og Erik Østergaard Valgene gælder for ét år.

8.     Valg af revisor. På valg: Per Kølle. Valget gælder for to år. Per Kølle genopstiller.

9.     Valg af revisorsuppleant På valg er Geert Andersen. Valget gælder for ét år. Geert Andersen genopstiller.

10.  Eventuelt

 

 

Sundhedsforanstaltninger:

Vi er meget opmærksomme på at overholde alle sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Vi stiller stole op til gudstjeneste, generalforsamling og sangtime, så vi overholder sundhedsmyndighedernes krav.

Til frokost vil der blive serveret en forårsgryde. Vi sørger også her for at overholde afstandskrav ved bordene.

Desuden vil det være muligt flere steder at afspritte og vaske hænder.

 

Vi glæder os

 

På vegne af bestyrelsen

Laura Lundager Jensen

Del dette: