Du er her: 

Biskoppen og drømmen om den grønne kirke

Kristendommen har en vigtig stemme i den altid aktuelle klimadebat. Det siger Peter Fischer-Møller, der er biskop i Roskild Stift. Vi har besøgt ham. Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

Han tager imod med et stort smil og økologisk mælk til kaffen. Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, gør, hvad han siger. Han er ikke bare optaget af klimaet, han mener også, at kirken skal have en røst i den altid aktulle klimadebat.

»Det handler ikke om, at folkekirken skal have en selvstændig klimapolitik, men at vi skal engagere os i en sag, der har med kirkens væsen at gøre. Kort sagt handler det om Guds skabeværk, som vi bekender i Trosbekendelsen,« siger Peter Fischer-Møller.

Han bliver ofte kaldt for klimabiskoppen. Blandt andet fordi han var en af de første lcdere herhjemme til at sætte klimaet ind i en kirkelig dagsorden. Det er ikke mindst sket gennem Grøn Kirke – et økumenisk initiativ, der siden 2009 har arbejdet på at få kristne og de kristne kirker til at tage et medansvar for tidens klima- og miljøudfordringer. Grøn Kirke er under Danske Kirkers Råd, hvor Peter Fischer-Møller er formand. Grøn Kirke blev oprettet i 2009, og i dag er 219 af de danske folkekirker medlem.

»Grøn Kirke handler ikke om partipolitik, som nogle postulerer. Vi er ikke et meningsfællesskab, hvor dem, der mener noget andet om klimaet og klodens tilstand, ikke er velkomne i kirken. Men i Grøn Kirke forholder vi os til den virkelighed, som vi står i,« siger Peter Fischer-Møller.

Ølkassen foran Christiansborg

Vi sidder på hans kontor i bispegården midt i Roskilde. Det er herfra hans verden går, og det er her, hans udsyn begynder. Han har været biskop siden 2008 og har altid arbejdet på at gøre folkekirken til en naturlig del af samfundet. På kirkens præmisser vel at mærke. Det gælder også i klimadebatten.

Det var en af grundene til, at han torsdag den 21. marts i år hoppede op på en ølkasse foran Christiansborg. Han var inviteret af Klimapåmindelsen, som hver uge holder et ugentligt gademøde for klimabekymrede borgere.

»Kirken har et sprog, som kan supplere videnskabens, økonomiens og politikkens, og som kan udvide vores perspektiv. Når vi siger, at jorden er skabt af Gud, så betyder det, at den er mere end en klode med ressourcer. Der er en rigdom, som vi skal værne om. Kristendommen ser ikke kun mennesker som kloge aber, men som forvaltere af jorden. Vi er skabt i Guds billede med fantasi, følelse, forstand og sprog, så vi kan forholde os bevidst til den verden, vi er en del af, og og dermed har vi også fået et særligt ansvar, « siger Peter Fischer-Møller

Den globale konsekvens

Ansvaret rækker længere end den økologiske mælk på hans kontor. Siden 2010 har Peter Fischer-Møller været formand for Danmission, og i den egenskab har han foretaget adskillige rejser til samarbejdspartnere i asiatiske og afrikanske lande.

»Klimaet er under stor omvæltning over hele verden. Indlandsisen smelter, i visse afrikanske lande skaber voldsomme tropiske storme, oversvømmelser og flygtningstrømme, og i Oceanien stiger havniveauet, så lavtliggende områder bliver oversvømmet,« siger Peter Fischer-Møller og slår ud med hånden og fortsætter:

»Vi har en forpligtelse til at hjælpe her. Klimaudfordringerne er primært skabt på grund af vores livsførelse og ikke deres. Derfor er det grotesk, at det lige nu er dem, der betaler prisen. Det skal vi gøre bedre,« siger Peter Ficher-Møller.

For ham har vi især i Vesten forudsætningerne for at kunne ændre på tingene. »Vi har et materielt overskud, en teknisk og videnskabelig udvikling, som giver os mulighed for at handle og en viden om konsekvenserne ved ikke at ændre vores livsform. Og vi har et religiøst poetisk sprog, som kan hjælpe os på et nyt spor,« siger Peter Fischer-Møller.

Som eksempel peger han på opfattelsen af retfærdigheden.

»Vi taler om retfærdigheden, som om vi skal have vores andel, vores fair share. Men den bibelske retfærdighed betyder, at vi har et særligt ansvar over for dem, der ikke kan klare sig selv. Og når vi ser ud i verden og på klimaet, kan vi godt se, hvem der er nutidens enker, faderløse og fremmede. Det er dem, der hårdest bliver ramt af klimaforandringerne.«

Peter Fischer-Møller mener, at det ligger i kristendommen at hjælpe hinanden.

»Klimaet truer vores økosystemer, og som levende væsener på jorden er vi gensidigt afhængige af hinanden. Vi er afhænginge af det samme vand og den samme natur.«

Det lokale arbejde

Han vender tilbage til Grøn Kirke. I begyndelsen blev initiativet beskyldt for at ville politisere, men i løbet af de senere år er der kommet en stigende forståelse for, at også kirkerne skal tage stilling til klimaudfordringerne.

»Grøn Kirke er for alle kirker. Også sognekirkerne. På sin vis kan hele klimadebatten virker uoverskuelig for et enkelt sogn, men pointen er, at projektet er meget lavpraktisk. Det handler om nogle konkrete ting, man som sognekirke eller valgmenighed kan sætte i værk,« siger Peter Fischer-Møller og peger på den 48-punkts tjekliste, som Grøn Kirke har udarbejdet.

Det kan være et spørgsmål om sognets el-forbrug eller de varer, man køber. Kan kirken leve op til mindst 25 af punkterne, er den officielt Grøn Kirke.

»I kirken skal vi naturligvis kunne feje for egen dør. Men kirken får også sendt et signal om, at det er en god vej at gå, og det har en afsmittende virkning på vores adfærd derhjemme,,« siger Peter FischerMøller

Ingen dommedag

Han holder en pause og begynder så at tale om de sidste tider. For det er vigtigt for ham at sige, at dommedag intet har med klimatruslen at gøre.

»Nej, det har det ikke,« siger han.

»Jorden går ikke under på grund af klimaet. Jorden er stærk, så den skal nok klare den. Det er vigtigt at få sagt i en tid, hvor flere og flere bliver ramt af en decideret klimadepression. Det kan virke lammende for mange, at de ikke tror, at vi kan nå at rette på vores fejl. Her rummer den kristne tro et rum for håb og en tro på, at vi ikke er alene i verden. Gud følger med. Fremtiden er ikke kun i vores skrøbelige hænder, men også i Guds hånd,« siger Peter Fischer-Møller.

Del dette: