Du er her: 

Vi har brug for kirkemusikken og salmerne

Han er allerede et velkendt ansigt i Osted Valgmenighed. I det seneste årstid har Christian Hougaard-Jakobsen spillet til en månedlig gudstjeneste. Hør om hans syn på musikken i kirken, om salmesangens rolle og om, hvorfor advent og jul rimer særligt på musik.

Hvad betyder kirkesangen i dag?


På den ene side er kirkesangen helt central, og på den anden kan den være nærmest fremmedgørende. Det kommer helt an på sam-menhængen. For den vante kirkegænger er det svært at forestille sig en gudstjeneste uden sang, men for den kommende konfirmand kan det være decideret mærkeligt. Fællessang har i mange år

ikke været noget, vi mødte til daglig. Den skulle opsøges. I de senere år er den dog blevet styrket. Der er mange fællessangsarrangementer på skoler, i foreninger og i kirker. DR er også kommet
med på vognen med sådanne programmer. 

Hvilken rolle spiller salmerne?

Vi har brug for salmerne til de store, afgørende livssituationer; dåb, konfirmation, bryllup, begravelse. Her har vi brug for destærke ord, som salmerne rummer, og som kan rumme os ogvores liv i dem. På den måde kan vi gøre salmerne til vores egne og sætte vores eget liv i et større, guddommeligt perspektiv.

Hvad betyder salmesangen iOsted Valgmenighed?

I Osted Valgmenighed bliver der sunget til. Der er tradition for atsynge godt med, og kernerepertoiret er helt på plads. Samtidig er der lyst og mod til at prøve nye salmer af, og denne nysgerrighed er blevet styrket i den tid, vi har været medlemmer af valgmenigheden - også inden jeg selv begyndte at spille her. Der er en
genkendelsens glæde, når vi skal synge det, vi plejer. Vi har ligehaft allehelgen-gudstjeneste. Der var vist et år, hvor vi ikke fik sunget Den store, hvide flok, vi se. Der var omgående krav om at få den genindført, så i år var den på salmetavlen igen.Til den samme gudstjeneste var der også nyere salmer på, blandt andet Jens Rosendals Som solskin over mark og hav. Det er en af de smukkeste salmer, jeg kender. Den taler lige ind i vores senmoderne hjerter og rammer en sproglig åre, der er letgenkendelig i vores tid. 

Hvad betyder kirkemusikken i forbindelse med advent og jul?

Selvom påsken, teologisk set, er kirkens vigtigste højtid, så er detjulen, der spiller den største rolle for langt de fleste mennesker.Her er musikken helt central. Når den kulturkristne går i kirke til jul – og måske ikke så mange andre gange i løbet af året – er det med en klar forventning om at komme til at synge nogle bestemte salmer. Der skal skråles med på de mange hallelujaer i Et barn er født i Betlehem. Vi skal blive eftertænksomme, når vi synger Dejlig er jorden. Salmerne her vækker bestemte følelser og stemninger i os, som vi bevidst søger.

For mit eget vedkommende er det ikke jul, før jeg har hørt Bachs juleoratorium. Det er et fantastisk, stort værk, der forkynder juleevangeliet fra start til slut. Jeg drømmer hvert år om at tage til koncert og høre det, men det bliver ofte blot til musikanlægget derhjemme.

Del dette: