Faste møder og aktiviteter

I Osted Valgmenighed har vi tradition for at afholde en række møder og aktiviterter der fordeler sig henover året. møderne afholdes enten i samarbejde med omegnens andre menigheder, skoler og foredragsforeninger eller af Valgmenigheden alene. Uanset hvilken type arrangement er alle dog velkomne og der kræves aldrig medlemskab.

Højskoleaftner:

Hvert år afholdes 3 foredragsaftner i vintermånederne, gerne samlet under et tema. dette arrangement afholdes i samarbejde med Osted fri- og efterskole, Roskilde Højskoleforening og Osted og Allerslev sognemenigheder. 

Skærtorsdagsmøde:

Efter gudstjenesten skærtorsdag kl. 19.00  inviteres til kaffebord hos et medlem af Valgmenigheden. Efter kaffen er der tradition for at høre et foredrag og synge et udsnit af de påskesalmer vi ofte ikke når i forbindelse med påskens gudstjenester.

Sommermøde:

Sidst i August afholdes sommermøde. Mødet indledes med gudstjenste kl 17.00 og efterfølgende er der fælles buffet bestående af medbragte retter. Herefter afholdes møde med indledning af en indbudt foredragsholder og efterfølgende diskussion.

Allehelgensmøde:

Allehelgensgudstjenesten kl. 19.00 på Allehelgenssøndag fortsætter med foredrag med efterfølgende kaffebord og diskussion.

Julemøde:

I december afholdes et julearrangement.  

Osted kirke
Allerslev kirke