Konfirmation

I Osted Valgmenighed har vi konfirmation den sidste lørdag i maj.

Indskrivning til konfirmationsforberedelse og konfirmation sker i forbindelse med en gudstjenesten i september.

Konfirmation er gratis, når blot en af forældrene er medlem, og en ung ønsker at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i valgmenigheden.

Som hovedregel skal mindst en forældre til en konfirmand være medlem af valgmenigheden. Under særlige tilfælde kan der dog dispenseres herfor. Det kan bl.a. skyldes en tæt tilknytning til et andet sogn, præst eller et andet kirkesamfund. I så fald er det muligt at følge undervisningen mod en betaling på kr. 1500,- (fra 2019 kr. 1700,-.)

Den unge meldes ved konfirmationen ind i Osted Valgmenighed.

Det praktiske

I forbindelse med konfirmationsindskrivning skal medbringes en kopi af konfirmandens dåbsattest. Hvis ikke konfirmanden er døbt, aftales dåb med præsten.