Dåb

Barnedåb

Ønsker man dåb i Osted Valgmenighed er man velkommen. Som hovedregel skal en af barnets forældre være medlem af Valgmenigheden. 

Alle dåb sker i tilknytning til gudstjenesten.

Det praktiske
I forbindelse med udfærdigelse af dåbsattest skal præsten have oplysning om

  • Barnets navne
  • CPR-nummer på mor og barn
  • Kontaktoplysninger på familien
  • Navne og adresser på mellem to og fem faddere (der alle skal være døbt og have nået konfirmationsalderen)

Dåb af ung/voksen

Hvis du er ung/voksen og ønsker at bliver døbt i valgmenigheden er du velkommen til at henvende dig til præsten. Der aftales en samtale/et samtaleforløb med dåbskandidaten. 


Voksendåb sker som hovedregel også i forbindelse med den almindelige gudstjeneste. Dåb udenfor gudstjenesten kan dog arrangeres, i så fald skal der være mindst et vidne ud over præsten tilstede, som juridisk kan bevidne, at dåben har fundet sted.

Den døbte bliver ved dåben indmeldt i Osted Valgmenighed.