Bryllup

 

Ønskes man bryllup i Osted Valgmenigheden kontaktes præsten i god tid.Bryllup er gratis for et medlem, der ønsker at blive gift i valgmenigheden - uanset om den tilkommende er medlem eller ej. Som hovedregel skal den ene af parret være medlem. Par, hvor ingen af parterne er medlem, men dog har en eller anden tilknytning til valgmenigheden, kan efter aftale med præsten også blive viet i valgmenigheden. I det tilfælde opkræves kr. 1400,- til dækning af omkostninger.

Det praktiske
Forud for vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæring på bopælskommunes hjemmeside. Dernæst modtager I en prøvelsesattest fra kommunen, der skal gives videre til præsten for at der kan udfærdiges en vielsesattest (det kan tidligst gøres fire måneder før vielsen finder sted).