Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder

Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder blev stiftet i 1950 og består af 37 selvstændige menigheder spredt ud over hele landet. Foreningen har til formål at styrke fællesskabet mellem de frie menigheder og varetage fælles interesser over for myndighederne, samt at styrke den grundtvigske menighedsforståelse. Hvert år arrangerer foreningen et fælles årsmøde. Værtsskab og tilrettelæggelse går på skift mellem menighederne.

Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum er et landsdækkende netværk, der omfatter en række foreninger, kredse og enkeltmedlemmer. Den røde tråd i arbejdet er præsten, digteren og samfundsdebattøren N.F.S. Grundtvig. Sigtet er nutidigt – at bringe Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fælleskab i spil. 
Grundtvigs Forums sekretariat har til huse i Vartov i København, og aktiviteterne foregår over hele landet.

Osted kirke
Allerslev kirke