Bliv medlem

For medlemskab kontakt venligst


Laura Lundager Jensen
, valgmenighedspræst
Tlf 4649 7311 / 2331 8311 E-mail luje@kp.dk

Ove Korsgaard, formand for styrelsen
Tlf 2616 6788 E-mail ove@dpu.dk

 

Fradragsmuligheder for medlemsbidrag

Som valgmenighed er vi en del af Folkekirken, men vi er dog økonomisk uafhængige af folkekirken. Som medlem af en valgmenighed betaler man ikke kirkeskat til Folkekirken, men man betaler i stedet for et medlemsbidrag til valgmenigheden, som svarer til det beløb men ellers skulle have betalt i kirkeskat. Beløbet er fradragsberettiget og menigheden sørger for at indberette det indbetalte medlemsbidrag til Skat.

Som medlem af Osted Valgmenighed kan man vælge om man ønsker fradrag for sig medlemsbidrag efter Ligningslovens § 8a eller Ligningslovens § 12. 

Fradrag efter Ligningslovens § 8a er almindelige fradragsberettigede bidrag/gaver - der er et loft over de samlede gaver man kan opnå fradragsret for efter denne bestemmelse. I 2018 var dette loft på kr. 15.900. Gaver til Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp osv. tæller også under denne bestemmelse. 

For at opnår fradragsret efter Ligningslovens §12 skal man indgå en forpligtigelseserklæring af ubestemt varighed. I Osted Valgmenighed kan man indgå en forpligtigelseserklæring som er gældende så længe medlemmet lever, minimum 10 år. Vælger man en forpligtigelseserklæring, så har man mulighed for at bruge alle de kr. 15.900 efter Ligningslovens § 8 på andre organisationer end valgmenigheden.