Studiekreds

Studiekreds om K.E. Løgstrups

Menneske- og verdenssyn

Torsdage den 14., 21. og 28. januar kl. 19-21 I Kulturhuset 

K.E. Løgstrup (1905-81) er en af 1900-tallets mest betydningsfulde danske filosoffer og teologer. ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” har Løgstrup sagt om menneskets forpligtethed på hinanden. Løgstrup skriver under og efter 2. verdenskrig. I lyset af krigens rædsler diskuterede han, om det overhovedet var muligt at tale om etik igen. Løgstrup hævdede hårdnakket, at der findes en fælles basis for etikken for alle mennesker. Han fandt den ikke ved at begynde oppefra med Gud, men nedefra i forholdet mellem mennesker. Han holdt ikke Gud ude, men han viste med afsæt i menneskelige erfaringer, at vi drives af livsytringer som tillid, barmhjertighed og åbenhjertighed. Livsytringer vi genkender og ofte helt ureflekteret påvirkes af, og at der her igennem ligger en vej til forståelsen af Gud. I studiekredsen introduceres K.E. Løgstrup og hans historiske baggrund. Sammen skal vi læse udvalgte stykker af hans forfatterskab, bl.a. uddrag af hans gennembrudsværk ”Den etiske fordring”. Men vi berører også nogle af de mere udfordrende sider af Løgstrups filosofi, som de bl.a. kommer til udtryk i hans brevveksling med vennen Hal Koch ”Kære Hal – Kære Koste”. Fokus vil især være på hans menneskesyn, og hvordan det svarer til hans etiske tilgang til tilværelsens store spørgsmål. Vi mødes tre torsdage i januar: 14, 21 og 28. kl. 19-21 i Kulturhuset

Tilmelding inden 8. januar til Laura Lundager Jensen, der står for studiekredsen.

Ingen begivenheder fundet.